Falugondnoki szolgálat

Nehezen intézi ügyeit (bevásárlás, hivatalos ügyek, gyógyszer felíratás/kiváltás stb.)? Díjmentes ételkiszállítást szeretne? A falugondnoki szolgáltatás a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségét növeli. Célunk az ilyen településeken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, és a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség biztosítása. A falugondnok segítséget nyújt a rászorulók fizikai…

Házi segítségnyújtás

Gondoskodásra, ápolásra szorul? Ügyeit nehezen intézi? Távol élnek családtagjai? Egyedül él? Megromlott az egészségi állapota? Vagy csak beszélgetésre vágyik? A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás olyan, gondozásra szoruló idősek, illetve egészségi állapotuk miatt rászorulók számára, akik otthon nem képesek ellátni magukat, és róluk mások sem gondoskodnak. Az ellátás kiterjedhet pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékkal élőkre. Szakképzett…

Szociális étkeztetés

Nehézséget okoz az ételkészítés? Változatos étrendre vágyik? Szeretné, ha az étel házhoz érkezne? Napi legalább egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk mindazok számára, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Szociálisan rászorultnak számít az, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem tud magáról gondoskodni. A helyi…